Yer imleri

Not

Yer imleri özelliğini kullanmak için phpMyAdmin yapılandırma depolaması’nı yapılandırmanız gerekir.

Yer imlerini depolama

Çalıştırdığınız herhangi bir sorgu sonuçların görüntülendiği sayfada yer imi olarak saklanabilir. Sadece sayfanın en sonunda Bu SQL sorgusunu işaretle etiketli düğmeyi bulacaksınız. En kısa zamanda sakladığınız yer imi, sorguyu çalıştırdığınız veritabanıyla ilgilidir. Her sayfada aşağı açılır yer imine artık erişebilirsiniz, sorgu kutusu bu veritabanı için görünür.

Yer imleri içindeki değişkenler

Ayrıca, sorgunun içerisinde, değerler için yer tutuculara sahip olabilirsiniz. Bu, sorgu içerisine /* ve */ arasına SQL açıklamaları eklenerek yapılır. Açıklamaların içerisinde, özel dizgiler [VARIABLE{variable-number}] kullanılır. SQL açıklamalarından çıkarılan bütün sorgunun kendiliğinden geçerli olmak zorunda olduğunun farkında olun aksi halde bir yer imi olarak saklayamayacaksınız. Ayrıca ‘VARIABLE’ metninin büyük küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.

Yer imi yürütüldüğünde, sorgu kutusu sayfasındaki Değerler girdi kutuları içine yazılan her şey, depolanan sorgunuzun içindeki /*[VARIABLE{variable-number}]*/ dizgilerini değiştirecek.

Ayrıca, sorgunuz için /*[VARIABLE{variable-number}]*/ dizgisi içerisindeki her şeyin bu şekilde kalacağını ama /**/ karakterlerinin çıkarılacağını hatırlayın. Bu yüzden, Variable 1 girdi kutusuna girdiğiniz VARIABLE1 dizgisinin olduğu sorgunuz içinde:

/*, [VARIABLE1] AS myname */

dizgisinin şuna genişletileceği

, VARIABLE1 as myname

dizgisini kullanabilirsiniz.

Daha karışık bir örnek. Diyelim ki bu sorguyu sakladınız:

SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 /* AND Name LIKE '%[VARIABLE1]%' */

Diyelim ki, şimdi saklanan sorgu için değişken olarak “phpMyAdmin” girdiniz, tam sorgu:

SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 AND Name LIKE '%phpMyAdmin%'

/**/ yapısının içerisinde**BOŞLUKLARIN OLMAYACAĞINI UNUTMAYIN**. Buraya girilen herhangi bir boşluk sorgunuza daha sonra üstelik boşluk olarak eklenecektir ve özellikle “LIKE ‘’” ifadesi içerisinde değişken genişletmesi kullanıldığında beklenmedik sonuçlara yol açabilir.